Skip to content

Angreskjema

Ved kjøp av varer og tjenester som ikkje er finansielle tjenester

Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønskjer å gå ifrå avtalen.

Utfylt skjema skal sendes til:

Fimline Dekor DA
Hellebrekkene 25
5957 MYKING
Tlf. 90138274  –   E-post: post@fimline.no

 

Eg /vi gir med dette melding om at eg/vi ønskjer å gå ifrå avtalen om kjøp av:

Varer (spesifiser på linjene nedanfor)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Set kryss og dato:
Varen vart teken imot (dato)    ____________________

 

Namn på forbrukaren/forbrukarane:

____________________________________________________________________

Adresse til forbrukaren/forbrukarane:

____________________________________________________________________

 

 

 

Dato:     ______________________

 

________________________________________________________________________________
Underskrift av forbrukaren/forbrukarane

Angreskjema

 

Sikker betaling: 

Trygg levering:

Kontakt oss på telefon

+47  901 38 274

+47  950 01 169

Share This